Arbeta jämställt

Genuskompassen

Genuskompassen är ett stöd och verktyg för att arbeta jämställt med kvinnor och män som är i behov av arbetsinriktad rehabilitering. Utgångspunkten till Genuskompassen är det jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Läs mer om Genuskompassen


Senast uppdaterad: 2018-10-23 09:52