Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle och Årjäng

Samordningsförbundet Norra Dalsland bildades den 1 april 2005 i enlighet med lagen 2003:1210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Samverkande parter då var Bengtsfors, Åmål, Dals-Eds kommuner, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Västra Götalandsregionen. Den 1 januari 2012 utökades Samordningsförbundet med Säffle och Årjängs kommuner samt Landstinget i Värmland och bytte namn till Samordningsförbundet för Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng (BÅD-ESÅ).

Kontakt

Biträdande Förbundschef

Helene Ohlsson
helene.x.ohlsson@arbetsformedlingen.se
Tel. 010-4871356

 

Förbundschef

Ulrica Sandzén
ulrica.sandzen@bengtsfors.se
Tel. 0521-526929

c/o Bengtsfors kommun
Box 14
666 21 Bengtsfors


Senast uppdaterad: 2018-10-28 19:56