Styrelse

Styrelse 2018

Ordförande
Ann-Sofie Alm, Västra Götalandsregionen

Vice ordförande
Kristin Wallenäs, Försäkringskassan

Ledamöter
Almasa Idrizovic, Arbetsförmedlingen
Ewa Arvidsson, Åmåls kommun

Ersättare
Johnny Lundgren, Landstingen i Värmland
Sofia Axelsson, Försäkringskassan
Åsa Rosendahl, Arbetsförmedlingen
1:e Anita Karlsson, Säffle kommun
2:e Daniel Schützer, Årjäng kommun
3:e Christina Lundqvist, Bengtsfors kommun
4:e Kenneth Gustavsson, Dals-Ed kommun

Förbundschef
Ulrica Sandzen
Biträdande förbundschef
Helene Ohlsson

 

Beredningsgrupp
Förbundet har en beredningsgrupp bestående av chefer från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Hälso och sjukvård och kommunernas individ och familjeomsorg respektive arbetsmarknadsenheter. Deras uppgift är att ta fram förslag till insatser och förbättra samverkan

2018

Ordinarie
Per von Krogh, AME Bengtsfors
Per Lundin, IoA Åmål
Eva Sjötun, AME Dals-Ed
Sanna Bertilsson, AME Säffle
Tommy Norén, AME Årjäng
Elisabeth Wallin, VGR
Annika Kjellman, LIV
Marleen Smersfeldt, AF/Åmål
Peter Stenebjer, FK/Karlstad

Ersättare
Anna-Karin Rådén, IFO Bengtsfors
Mia Hed, Åmål
Reine Dahlman, IFO Dals-Ed
Kerstin Belander, IFO Säffle
Ulrika Ling, IFO Årjäng
Ingela Sjögren, VGR
vakant
Johan Älverstad, AF/Säffle
Pernilla Back, FK/Trollhättan

 


Senast uppdaterad: 2018-10-30 09:36