AR-steget

AR-steget är en arbetslivsinriktad rehabilitering som utgår från varje individs förutsättningar och behov. Vi erbjuder individuell coachning och vägledning mot arbete eller studier samt strukturerade aktiviteter i grupp.

Målgruppen är personer som

  • är motiverade att komma vidare ut i arbete eller studier
  • är mellan 18 och 64 år
  • bedöms vara i behov av ett samordnat stöd för att komma i arbete eller studier
  • är redo att delta i gruppverksamhet 3 gånger/vecka, ca 2-3 timmar/gång
  • bedöms ha förutsättningar att komma ut i studier eller arbete inom ett år
  • är drogfria

När man börjar på AR-steget deltar man i gruppverksamhet i ca 8-10 veckor, 3 gånger i veckan ca 2-3 timmar per gång. Parallellt har man individuell planering/coachning för hur man går vidare.

AR-stegets team består av jobbcoacher, psykoterapeut och arbetsterapeut.

Om personen är i behov av medicinsk behandling som påverkar arbetsförmågan, behöver den har påbörjats innan start i AR-steget. 

Intresseanmälan

Intresseanmälan skickas till
AR-steget
Samordningsförbundet Göteborg Centrum
Nordhemsgatan 12
413 27 Göteborg

Intresseanmälan

Kontakt

Samordnare
Henriette Bratt
henriette.bratt@fk.se
010-119 27 50

Besöksadress
Nordhemsgatan 12, vån 5
Göteborg

Länk till karta

Närmaste spårvagnshållplats
Järntorget

Närmaste parkeringshus
P-hus Snipan
Nordhemsgatan 9

Studiebesök och gruppstarter 2018

Följande datum erbjuds studiebesök i grupp till verksamheten
12 november kl 13.00-14.00
10 december kl 13.00-14.00

Anmäl dig till studiebesök genom att mejla till
henriette.bratt@fk.se

Följande datum startar nya grupper i verksamheten
12 november


Senast uppdaterad: 2019-02-08 15:43