Samverkansinsatser

Vi delar in aktiviteter i två grupper; Kunskaps-DELTA och Åtgärds-DELTA, beroende på om aktiviteten syftar till att inhämta kunskap eller om den avser konkreta åtgärder.

Följande aktiviteter ingår i Åtgärds-DELTA:


Senast uppdaterad: 2018-11-01 11:50