Budget och uppföljning

Här finner du budget och detaljbudget för senaste året samt delårsrapport och årsredovisningar för Samordningsförbundet Göteborg Nordost.


Senast uppdaterad: 2018-10-08 11:11