ESF-projekt

2012 - 2014

Inkluderande Rehabilitering, förprojekt

Inkluderande rehabilitering har varit ett ESF-finansierat förprojekt, med syfte att resultera i en ansökan om ESF-medel i programperioden 2014-2020.
Det är sex samordningsförbund som tillsammans står bakom projektet.
Här finner du rapporten från förstudien.

Inkluderande rehabilitering, förstudie, slutrapport

Exsistre

Fem samordningsförbund har tillsammans bedrivit projekt Exsistre med stöd från ESF. Projektet har syftat till att utveckla befintliga verksamheter till nytta för nya eller utvidgade målgrupper. 
Projektets har utvärderats och du finner utvärderingarna/rapporterna via länkarna nedan.

Slututvärdering Exsistre

 

 


Senast uppdaterad: 2019-02-04 14:31