ESF-projekt

2012 - 2014

Inkluderande Rehabilitering

Inkluderande rehabilitering har varit ett ESF-finansierat förprojekt, med syfte att resultera i en ansökan om ESF-medel i programperioden 2014-2020. Det är sex samordningsförbund som tillsammans står bakom projektet.
Här finner du rapporten från förstudien

Inkluderande rehablitering


Senast uppdaterad: 2018-10-18 11:15