Organisation

Samordningsförbundet leds av en styrelse bestående av representanter för varje huvudman. Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad representeras av politiker och Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan av tjänstemän.

Samordningsförbundets förbundschef har till uppgift att leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar.                                                                                        

Kansli

På vårt kansli i Gamlestaden arbetar Mattias Lundqvist, förbundschef, Göteborgs Stad Angered och Henrik Westerberg, biträdande förbundschef/processtödjare, Försäkringskassan. 

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om vårt arbete!

Styrelse

Styrelsen består av politiker från Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad samt tjänstemän från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Styrelsen är Samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ och har som uppdrag att ansvara för och besluta om Samordningsförbundets mål och riktlinjer.

Ordförande
Ali Moeeni (S), Göteborgs Stad
ali.moeeni@politiker.goteborg.se

Vice Ordförande
Eva Wettermark, Arbetsförmedlingen
eva.wettermark@arbetsformedlingen.se

Övriga Ledamöter
Maria Öystilä,Försäkringskassan
maria.oystila@forsakringskassan.se

Mikael Malm (Mp), Västra Götalandsregionen
mikael.malm@gmail.com

Ersättare
Ann-britt Svensson (S), Västra Götalandsregionen
sannabri@hotmail.com

Marie Eberhardt Herkestam, Försäkringskassan
marie.eberhardt.herkestam@forsakringskassan.se

Christina Hjort Bröndt (M), Göteborgs Stad
christina.hjort@kommunfullmaktige.goteborg.se 

Jimmy Selind, Arbetsförmedlingen
jimmy.j.selind@arbetsformedlingen.se

Beredningsgrupp
Maria Sahlén, Arbetsförmedlingen
maria.sahlen@arbetsformedlingen.se

Christina Karlsson, Göteborgs Stad, Angered
christina.y.karlsson@angered.goteborg.se

Bjarne Öhman, Göteborgs Stad, Östra Göteborg
bjarne.ohman@ostra.goteborg.se

Anna Andersson, Försäkringskassan
anna.s.andersson@forsakringskassan.se

Ziba Moradiani, Västra Götalandsregionen
ziba.moradiani@vgregion.se

Mats Leffler, Västra Götalandsregionen
mats.leffler@vgregion.se

Elin Jartun, Göteborgs Stad, Arbetsmarknad och vuxenutbildning
elin.jartun@arbvux.goteborg.se

 

 


Senast uppdaterad: 2018-10-08 10:39