Publikationer

Utvärdering av Hälsosteget - en hälsofrämjande intervention

En kvantitativ utvärdering av hälsolitteracitet och delaktighet i vardagens aktiviteter. Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Akademin

Utvärdering av Hälsosteget


Senast uppdaterad: 2018-10-18 11:02