Ledning & Styrning

Samordningsförbundet leds av en styrelse bestående av representanter för varje huvudman. Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad representeras av politiker och Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen av tjänstemän. Styrelsen ansvarar för och beslutar om förbundets mål och riktlinjer. Samordningsförbundets förbundschef har till uppgift att leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar.

Kansli

På vårt kansli i Västra Frölunda arbetar vi:

Linda Nihlén, förbundschef
linda.nihlen@arbetsformedlingen.se
Tel: 010-487 28 98

Sofia Nordenberg, biträdande förbundschef
Sofia.Nordenberg@afh.goteborg.se
Tel. 073-664 56 70

Post- och besöksadress:
Järnbrotts Prästväg 2
421 47 Västra Frölunda

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om vårt arbete!

Styrelse

Styrelsen består av politiker från Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad samt tjänstemän från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ och har som uppdrag att ansvara för och besluta om samordningsförbundets mål och riktlinjer.

Ordförande

Anna-Lena Wakenius, Arbetsförmedlingen anna-lena.wakenius@arbetsformedlingen.se Tel. 010-486 39 12


Vice ordförande

Eva Ternegren (MP), Göteborgs stad eva.ternegren@coompanion.se Tel. 0705-36 32 92

Övriga ledamöter

Ann Larsson, Försäkringskassan ann.k.larsson@forsakringskassan.seTel. 010-119 49 81 


Sebastian Helin (M), Västra Götalandsregionen sebastian.helin@vastra.goteborg.se Tel. 0761-87 82 72

Ersättare

Rustan Hälleby (M), Göteborgs Stad rustan.halleby@kommunfullmaktige.goteborg.se Tel. 0708-61 64 00

Sofia Sandren, Försäkringskassan sofia.sandren@forsakringskassan.se Tel. 010-119 66 36

Jane Åberg (S), Västra Götalandsregionen jane.aberg@telia.com 0703-29 02 30

Helene Bromander, Arbetsförmedlingen helene.bromander@arbetsformedlingen.se Tel. 010-486 17 87

 

Beredningsgrupp

Paula Bertilsson, Västra Götalandsregionen, Närhälsan Väster paula.bertilsson@vgregion.se Tel. 0705-09 47 67

Marie Eberhardt Herkestam marie.eberhardt.herkestam@forsakringskassan.se Tel. 010-118 78 62

Carina Håberg, Göteborgs stad AFH  carina.haberg@afh.goteborg.se Tel: 031-366 06 17

Jörgen Larzon, Göteborgs stad Västra Göteborg jorgen.larzon@vastra.goteborg.se Tel: 031-366 43 00

Christina Edlund, Arbetsförmedlingen christina.edlund@arbetsformedlingen.se Tel: 010-486 22 99

Sergio Carrasco, Västra Götalandsregionen, Psykiatrin sergio.carrasco@vgregion.se

Kalender 2019

Januari
31/1 14:00-16:00 Beredningsgrupp

Februari
20/2 13:30-16:30 Styrelsemöte

Mars
11/3 13:15-15:00 Styrgrupp

April
11/4 14:00-16:00 Beredningsgrupp
24/4 13:30-16:30 Styrelsemöte

Maj
23/5 14:00-16:00 Beredningsgrupp

Juni
3/6 13:15-15:00 Styrgrupp
12/6 13:30-16:30 Styrelsemöte

July

Augusti

September
12/9 14:00-16:00 Beredningsgrupp

Oktober

November
14/11 14:00-16:00 Beredningsgrupp

December


Senast uppdaterad: 2018-11-09 16:14