Vårt Hållbarhetsarbete

Corporate Social Responsibility

Samordningsförbundet Götborg Väster är sedan 2014 medlemmar i CSR Västsverige. Förbundet arbetar systematiskt med CSR enligt ISO 2600 och antar varje år fyra utmaningar.

Läs mer om förbundets CSR utmaningar 2018:

CSR Utmaningar 2018

Arbetsgivarkontakter/Good matchmakning

Samordningförbundet Göteborg Väster har upparbetat samarbete med flera arbetsgivare som är intresserade av att ta emot individer som är i behov av arbetslivsinrikad rehabilitering. Tillsammans arbetar vi för att skapa ett socialt hållbart samhälle.

Är du arbetsgivare och intresserad av att ta ett socialt ansvar och hjälpa personer in i arbetslivet? Läs mer om hur vi kan samarbeta:

Mentorskapsutbildning


Senast uppdaterad: 2018-11-07 09:50