Insjöriket

bild-315166352272441_315386345583775
bild-315166352272441_527761831012891
Ute är det grått men inne lyser flitens lampa när vi pratar om hur Genuskompassen kan vara ett konkret sätt att arbeta med jämställdhet i Samordningsförbundet i Halland.
bild-315166352272441_434155897040152
Idag har genuskompassen medverkat på Hållbarhetsveckan i Mölndals Stad.
bild-315166352272441_430363834086025
Märta Lycken berättar om genuskompassen på Nationell konferens om Finansiell samordning.
bild-315166352272441_417502298705512
http://hallbarhetsveckan.se/events/genuskompassen-ett-verktyg-i-jamstalldhetsintegrering/

Samordningsförbundet Insjöriket erbjuder samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering för personer i yrkesverksam ålder som är bosatta i kommunerna Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås.

Samordningsförbundet Insjöriket erbjuder stöd till förbättrad hälsa, ökad arbetsförmåga samt med att finna, få och behålla ett arbete eller en studieplats.

Förbundets vision är att skapa ett socialt hållbart, inkluderande och jämställt samhälle där individer med behov av arbetslivsinriktad rehabilitering får rätt insatser för att komma ut i egen försörjning.

Förbundet startade 1 juli 2006.

Kontakt

Förbundschef
Charlotte Axelsson
charlotte.axelsson@molndal.se
Mobil: 0702 - 666 977

Biträdande förbundschef
Annika Ruys-Hagberg
annika.ruys-hagberg@forsakringskassan.se
Mobil: 010-119 91 07

Brogatan 16
431 30 MÖLNDAL

Samordningsförbunden

Inom ett samordningsförbund samverkar Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och landsting/region inom välfärds- och rehabiliteringsområdet.

Samordningsförbundens roll är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva. 

På individnivå verkar samordningsförbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna. Insatserna syftar ofta till att samlokalisera, utveckla gemensamma metoder och individanpassa insatser så att man når en ökad effektivitet. Samordningsförbunden stödjer också aktivt aktiviteter som syftar till att få samarbetet mellan parterna att fungera mer effektivt.

Läs mer på www.nnsfinsam.se


Senast uppdaterad: 2018-11-20 12:56