Behandling av personuppgifter

För att kunna genomföra insatserna behöver vi samla in och lagra vissa
personuppgifter, vilket vi gör på ett säkert sätt och i enlighet med den nya
dataskyddslagstiftningen. Läs mer här:

Behandling av personuppgifter förbundets insatser

Kontakt Dataskyddsombud:

Marie Hermanson
marie.hermanson@centrum.goteborg.


Senast uppdaterad: 2018-10-30 13:29