Förbundets ledning

Styrelse

Ordförande
Angela Fasth (M), Västra Götalandsregionen

Vice ordförande
Sofia Sandänger, Försäkringskassan

Övriga ledamöter

Anna Strand (C), Partille kommun
Johnny Öhman, Arbetsförmedlingen

Ersättare
Tomas Angervik, (S)
Kersti Lagergren (M)
Christian Eberstein (KD)
Daniel Filipsson (M)
Mattias Agndal
Anette Ryberg
Carina Ekedahl (L)

Beredningsgrupp

Förutom huvuduppdraget, att utgöra ett stöd för förbundschefen, har beredningsgruppen uppdraget att skapa förutsättningar för samverkan, återföra information från Samordningsförbundet till den egna organisationen, se till att de uppdrag som Samordningsförbundet beslutar om blir utförda, förankra och marknadsföra arbetet i Samordningsförbundet i den egna myndigheten, identifiera hinder och behov för samverkan och samarbete, föra en kontinuerlig dialog med handläggare i samverkan samt skapa förutsättningar för implementering i den egna organisationen.

Delar av beredningsgruppen kallas samman vid behov och då diskuteras specifika frågor. De kallade identifieras utifrån en specifik kunskap, engagemang och intresse för frågan. De kallade bidrar till beredningen med sin kunskap och mandat och har även ansvar över förankringen av frågan i de fall styrelsen går vidare till beslut.

Gruppen upphör när frågan är färdigredd. Därefter samlas en ny grupp för nästa ärende som skall beredas. På detta sätt behöver deltagare till beredningsgruppen endast engageras för frågor som ligger i linje med deras egna verksamhetsområde och där de har mandat att driva frågan.

Kontakt

Förbundschef
Charlotte Axelsson
charlotte.axelsson@molndal.se 
Mobil: 0702 - 666 977

Brogatan 16
431 30 MÖLNDAL

Biträdande förbundschef
Annika Ruys Hagberg
annika.ruys-hagberg@forsakringskassan.se
010-119 91 07


Senast uppdaterad: 2019-01-10 14:58