Hbtq-certifierad verksamhet

Verksamheterna Balder, samordningsförbundet Insjöriket samt Ayande, Samordningsförbundet Göteborg Väster är hbtq certifierade!

Målsättningen efter avslutad hbtq-certifiering är att de anställda i verksamheten ska ha fått ökad kunskap om hbtq frågor, normer samt konsekvenser av normer för hälsa och livsvillkor för hbtq-personer. Verksamheterna ha påbörjat ett förändringsarbete för en öppen och inkluderande arbetsmiljö, samt ett välkomnande bemötande av besökare, utifrån ett hbtq-perspektiv.

Läs mer om vad en certifiering innebär på www.rfsl.se

Kunskapsdialoger om hbtq-perspektivet, artikel på http://www.finsam.se


Senast uppdaterad: 2019-04-01 20:16