Jämställdhet

Samordningsförbundet Insjöriket arbetar sedan 2012 aktivt med jämställdhetsintegrering. Alla samordningsförbundens parter har i uppdrag att arbeta för jämställdhet och därmed är det även ett uppdrag för förbunden. Det övergripande målet är att erbjuda kvinnor och män likvärdig arbetslivsinriktad rehabilitering i insatser finansierade av samordningsförbunden.

Systematiskt jämställdhetsarbete gör skillnad
Sedan 2012 har förbundet arbetat aktivt med jämställdhetsintegrering. Utgångspunkten och förutsättning för jämställdhetsarbetet är att alla medarbetare får gå en grundutbildning i jämställdhet. Men gör det skillnad?

Läs artikeln här

Gemensam handlingsplan
Det finns en gemensam handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Detta för att tydliggöra vilka delar som ska finnas med i arbetet.

Handlingsplan 2018 för likvärdig arbetslivsinriktad rehabilitering för kvinnor och män i förbundets aktiviteter.

Styrgrupp
Det finns en styrgrupp för utvecklingsarbetet för jämställdhet som formulerat vilka förutsättningarna är för arbetet.

Förutsättningar för utvecklingsarbete jämställdhet


Senast uppdaterad: 2018-10-30 13:20