Jämställdhet

Samordningsförbundet Insjöriket arbetar sedan 2012 aktivt med jämställdhetsintegrering. Alla samordningsförbundens parter har i uppdrag att arbeta för jämställdhet och därmed är det även ett uppdrag för förbunden. Det övergripande målet är att erbjuda kvinnor och män likvärdig arbetslivsinriktad rehabilitering i insatser finansierade av samordningsförbunden.

Systematiskt jämställdhetsarbete gör skillnad
Sedan 2012 har förbundet arbetat aktivt med jämställdhetsintegrering. Utgångspunkten och förutsättning för jämställdhetsarbetet är att alla medarbetare får gå en grundutbildning i jämställdhet. Men gör det skillnad?

Läs artikeln här

Vad gör skillnad i jämställdhetsarbetet?
Att systematiskt jämställdhetsarbete gör skillnad vet vi nu. Det är däremot lite klurigare att sätta fingret på exakt vad som gör skillnad. Eller?

Läs artikeln här

Gemensam handlingsplan
Det finns en gemensam handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Detta för att tydliggöra vilka delar som ska finnas med i arbetet.

Handlingsplan 2018 för likvärdig arbetslivsinriktad rehabilitering för kvinnor och män i förbundets aktiviteter.

Styrgrupp
Det finns en styrgrupp för utvecklingsarbetet för jämställdhet som formulerat vilka förutsättningarna är för arbetet.

Förutsättningar för utvecklingsarbete jämställdhet


Senast uppdaterad: 2019-04-01 14:28