Remiss

Remiss

Här hittar du remissen

Remiss

Remissen skickas hit:

Arbetsförmedlingen Mölndal
Att Samordningsförbundet Insjöriket
Box 4
431 21 Mölndal

KÖBAROMETER

Förväntad kötid till att få stöttning av Balder och/eller Individsamverkansteamet är 7-12 månader.

Frågor gällande kösituationen hänvisas till:

Melina Myrbäck, Balder
melina.myrback@arbetsformedlingen.se
010-487 12 93

Jessica Herou, Individsamverkansteamet
jessica.herou@molndal.se
0736-22 92 14

Annette Heinemann, Individsamverkansteamet
annette.heinemann@arbetsformedlingen.se
010-486 03 75


Senast uppdaterad: 2019-04-01 14:08