Samarbete med arbetsgivare

Quality Hotel Panorama

Samordningsförbundet Insjöriket har sedan augusti 2015 ett samarbete med Quality Hotel Panorama i Göteborg i form av Topteam. Topteam är en arbetsträningsgrupp, som leds av en Baldercoach, en arbetsterapeut samt en medarbetare från Panorama. Topteam huserar på Panorama en dag i veckan. Arbetsuppgifterna tilldelas av medarbetare från hotellet och anpassas efter gruppens sammansättning och behov. Syftet med att delta i Topteam ser olika ut från deltagare till deltagare. Det är de individuella behoven som står i fokus. Det kan för vissa handla om att få en insikt i vad ett arbete kan komma att handla om medan syftet för andra kan vara en arbetsterapeutisk bedömning på sin arbetsförmåga.

Samarbetet med Quality Hotel Panorama ger Samordningsförbundet Insjöriket en unik möjlighet att bedriva arbetsrehabilitering i en reell miljö där det ges möjlighet att anpassa kravnivån i stor utsträckning.

Samarbetet är har kommit att bli väl förankrat i alla led, såväl medarbetare och ledning på Panorama. Topteam har kommit att bli ett uppskattat och självklart inslag på hotellet. Panorama har ett öppet sinne och är tillmötesgående i de justeringar och anpassningar som målgruppen ibland kräver.

Kärnan till det lyckade samarbetet, enligt hotellchefen på Panorama, handlar bland annat om att Samordningsförbundet kommer med egen personal som stöd för deltagarna. I en redan slimmad arbetsmiljö har hotellets medarbetare själva liten möjlighet att ge deltagarna det fulla stöd de behöver. Men tillsammans med Insjöriket har man hittat en arbetsform som blir en vinst för alla inblandade parter.

Business Performance

Business Performance affärsidé är att hjälpa företag att utveckla sitt arbetssätt för att göra fler och lönsammare affärer samt att bygga kundservice och kundomhändertagande som verkligen gör avtryck, skapar genuint nöjda kunder och stärker det egna varumärket.

Business Performance skall alltid, oavsett tidpunkt, driva ett aktivt CSR-arbete. I stort som litet ser vi upp till människor som tar ansvar och vill påverka världen. Människor som verkar för att den skall bli en lite bättre plats att leva på. När ett företag gör samma sak, utan egen vinning, blir de som jobbar där stolta. De har ju faktiskt också varit med och bidragit och skapat utrymme för att göra livet lite rikare för andra.

"Internt kan vi jobba i samma anda med jämställdhet, mångfald och miljöpåverkan. Det är bland annat så vi skapar stolta med arbetare. Och stolta medarbetare är något speciellt – de säljer sitt företag utan att ens veta om att de säljer. Ärligt och på riktigt. Med stolta medarbetare skapas möjlighet att ta ett steg till – stolta kunder!" VD: Marcus Hermansson

Kontakt Quality Hotel Panorama

Torbjörn Svensson
Samverkanskoordinator
Tel: 010-487 01 60
torbjorn.svensson@arbetsformedlingen.se

Kontakt Business Performance

Tristan Troby
Projektledare Premiär
010-488 25 89
tristan.troby@arbetsformedlingen.se


Senast uppdaterad: 2019-04-01 14:17