Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter

För att kunna genomföra insatserna behöver vi samla in och lagra vissa personuppgifter, vilket vi gör på ett säkert sätt och i enlighet med den nya dataskyddslagstiftningen.        

Kontakt till dataskyddsombud:   

Marie Hermanson
marie.hermansson@molndal.se


Senast uppdaterad: 2019-03-08 14:18