Organisation

Ägare

Kommunerna Vänersborg och Mellerud bildar tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud.

Styrelse

Styrelsen består av fyra ledamöter och fyra ersättare. En ledamot och en ersättare från var och en av parterna Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Västra Götalandsregionen. För kommunerna är det Vänersborgs kommun som har platsen som ordinarie ledamot och Melleruds kommun har platsen som ersättare. Styrelsen består av 4 ledamöter och 4 ersättare enligt nedan:

Västra Götalandsregionen:

Linda Jansson, ordinarie

Joakim Sjöling, ersättande ledamot

Försäkringskassan:

Sofia Lantz, ordinarie och vice ordförande

Kristin Wallenäs, ersättande ledamot

Arbetsförmedlingen:

Almasa Idrizovic, ordinarie ledamot

Anders Paulsson, ersättande ledamot

Kommunerna:

Dan Nyberg, Vänersborgs kommun, ordinarie ledamot

Daniel Jensen, Melleruds kommun, ersättande ledamot

 


Senast uppdaterad: 2019-01-15 09:36