Nytt år och nya namn

Vi byter namn på några av våra insatser.

Vi vill göra er uppmärksamma på att två av våra insatser från och med 1 jan byter namn.

Det gäller Motivations och Vägledningskursen som byter namn till Hälsa- och Vägledningskurs, förkortas HOV:en. Innehållet i kursen har under hösten 2018 successivt förändrats mot att mer fokusera på hälsa och fysisk aktivtet och på att skapa balans i vardagen.

Motivations och Vägledningskurs för nyanlända byter namn till Min väg mot ökad hälsa och arbete - MIHA. Innehållet är detsamma som förut.

Välkomna!


Senast uppdaterad: 2019-01-03 13:16