Behandling av personuppgifter

För att kunna genomföra insatserna behöver vi samla in och lagra vissa personuppgifter, vilket vi gör på ett säkert sätt och i enlighet med den nya dataskyddslagstiftningen.

Dataskyddsombud för Samordningsförbundet Väst är JP-infonet, kontaktperson Mattias Arenius, e post: dso.sofvast@jpinfonet.se 
tfn.  08- 462 65 6

Personuppgiftshantering hos Samordningsförbundet Väst


Senast uppdaterad: 2019-04-04 08:45