Blanketter

Anvisningar

Anmälan av deltagare till någon av Samordningsförbundet Västs insatser sker via post på adress:

Samordningsförbundet Väst
Silentzvägen 6
451 50 Uddevalla
tel. 0522-69 76 70

Anmälan sker på fullständigt ifylld remissblankett. Alla relevanta handlingar och aktuellt samtycke ska bifogas anmälan.

Mer information om anvisningar till någon av våra insatser, titta i dokumentet Ansökan/Anvisning som du hittar nedan.


Senast uppdaterad: 2018-12-18 16:39