Insatser

Samordningsförbundet Väst finansierar helt eller delvis ett flertal insatser. Gemensamt för alla insatser är att deltagarna är i behov av stöd från två eller fler av de samverkande myndigheterna.


Senast uppdaterad: 2019-01-03 13:27