SUS

Figurer som samverkar. Illustration.

Sektorövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom arbetsrehabiliteringsområdet.

Nyheter

2019-03-04
Återrapporteringen till Regeringen för 2018 är klar. 
Länk till rapporten

Ny e-postadress
Från och med 1 januari 2019 når du mig på 
marie.hermansson@molndal.se

Filmen om SUS
Se den här


Senast uppdaterad: 2019-01-31 15:22