SUS

Figurer som samverkar. Illustration.

Nyheter

Ny E-postadress
Från och med 1 januari 2019 når du mig på 
marie.hermansson@molndal.se

Användarhandledningen har uppdaterats
Du hittar den under Användarstöd.
Läs om alla förändringar på susam.se

Sektorövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom arbetsrehabiliteringsområdet.


Senast uppdaterad: 2019-01-18 09:44