Grundutbildning

Efter avslutad utbildning ska kursdeltagarna kunna registrera personuppgifter i SUS-systemet. Få en grundläggande förståelse för vad de olika begreppen betyder, samt en förståelse för hur man kan använda SUS-systemet vid uppföljningar.

Innehåll:

 • Vad betyder SUS och varför är det så viktigt att registrera i systemet? 
 • Vem gör vad i SUS - vilken funktion har samverkansadministratör, insatsansvarig och deltagaransvarig? 
 • Vilken behörigheter måste jag ha för att komma in i systemet och hur ansöker jag om att få behörighet? 
 • Hur registrerar jag in deltagare i systemet och hur registrerar jag ut deltagare? 
 • Vad betyder de olika begreppen i SUS?  
 • Vilken information finns det om SUS och var hittar jag den?

Beställaren av utbildning tillhandahåller: 

 • Lokal med internetuppkoppling
 • Tillgång till projektor eller annan utrustning för visning från dator
 • Fika  
 • Kopior på blanketter:
  9443 samtycke,
  9448 underlag – inregistrering av deltagare samt
  9449 underlag – utregistrering av deltagare
  (samtliga blanketter finns att ladda ner på susam.se/blanketter

Vad ska deltagaren ha med sig?
Egen dator -  är inget krav men rekommenderas om deltagaren har fått behörighet till SUS. 
Blanketter 9443, 9448 samt 9449 

Det är bra om deltagaren har fått sin behörighet och kan logga in i SUS och börja registrera direkt efter utbildningen.


Senast uppdaterad: 2018-11-06 14:59