Finansiell samordning

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna och Västra Götalandsregionen samverkar för att rehabilitera människor och hitta åtgärder för att förebygga ohälsa och utestängning från arbetsmarknaden. Målet är att använda de gemensamma resurserna på ett så bra sätt som möjligt och att personerna ifråga får ut mesta möjliga av insatserna.

I Västra Götaland finns sedan i januari 2015 14 samordningsförbund som omfattar 48 av regionens kommuner. Samordningsförbunden i Väster är ett nätverk av dessa samordningsförbund och det här är vår gemensamma webbplats. Välkommen!

Läs mer om finansiell samordning och samordningsförbund på FINSAM

Tillsammans gör vi skillnad!

Har du en idé?

En av samordningsförbundens viktigaste uppgifter är att fånga upp nya idéer om samverkande insatser.

Kontakta ditt samordningsförbund

”Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där”

Sören Kierkegaard (1813-1855)

Aktuellt

  • Lediga tjänster

    02 oktober 2018

    Det finns aktuella tjänster att söka inom samordningsförbunden i Västra Götaland!  ...

  • Ny hemsida på gång!

    30 augusti 2018

    Utvecklingen går framåt och ny gemensam hemsida för förbunden kommer under hösten att ta plats.......

Kalender

14, 20, 27 sep Utbildning ny hemsida
17-18 okt  Förbundschefsdagar, Stockholm
12-13 nov NNS höstkonferens, Järfälla
uiqt|wBvqvi5q{wipwH|zwttpi||iv5{mvqvi5q{wipwH|zwttpi||iv5{muiqt|wBwti5ivlmz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{mwti5ivlmz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{muiqt|wBuitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muiqt|wBvqvi5q{wipwH|zwttpi||iv5{mvqvi5q{wipwH|zwttpi||iv5{m