Arbeta hos oss

För att arbeta inom samordningsförbunden behöver du vara anställd hos någon av huvudmännen - Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen eller kommunen. Samtliga som arbetar med uppdrag för Samordningsförbundet har kvar sina anställningar, man får förändrat uppdrag i tjänsten och befrias ifrån sina ordinarie arbetsuppgifter.  


Samordningsförbundet Insjöriket söker medarbetare med intresse för arbetslivsinriktad rehabilitering. Insjöriket söker en samverkanskoordinator med kunskap om och intresse för arbetslivsinriktad rehabilitering till insatsen Balder. Balder riktar sig till individer som behöver samordnat och individuellt anpassat stöd för att komma ut i arbetslivet. Målet är att skapa förutsättningar för att deltagaren ska få ett arbete eller studera. För mer information kontakta: Melina Myrbäck, verksamhetsansvarig, 010-487 12 93

 

Samordningsförbundet Göteborg Väster söker fysioterapeut/sjukgymnast  Du som söker ska vara legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast. Vi söker dig som känner dig trygg i din roll som fysioterapeut/sjukgymnast och har erfarenhet av målgrupper med komplex problematik som omfattar både fysiska begränsningar och psykisk ohälsa. Din ansökan skickas till:  . Sista ansökningsdag är 2018-10-26.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


uiqt|wBivvi5m5o}{|in{{wvH%vozmoqwv5{mivvi5m5o}{|in{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muiqt|wBwti5ivlmz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{mwti5ivlmz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{muiqt|wBuitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muiqt|wBvqvi5q{wipwH|zwttpi||iv5{mvqvi5q{wipwH|zwttpi||iv5{m