Om webbplatsen

Välkommen till Samverkanvg, den gemensamma webbplatsen för de 14 samordningsförbunden i Västra Götaland.

Här kan du läsa om hur samordningsförbunden arbetar och vilka befintliga metoder som finns för samverkan. Informationen riktar sig huvudsakligen till förtroendevalda, chefer och tjänstemän som är engagerade i samverkan eller planerar att starta samordningsförbund eller samverkansprojekt.

uiqt|wBivv4{wnqm5umtty%vq{|H%vozmoqwv5{mivv4{wnqm5umtty%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBwti5ivlmz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{mwti5ivlmz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{muiqt|wBuitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muiqt|wBvqvi5q{wipwH|zwttpi||iv5{mvqvi5q{wipwH|zwttpi||iv5{m