Nätverk

Samordningsförbunden i Väster samarbetar i ett antal olika nätverksgrupper för att utveckla och leda arbetet kring samverkansinsatserna. Resultatet är gemensamma resurspersoner, ultbildningar och annat stöd. Vissa grupper är fasta och andra tillfälliga.

Illustration nätverk regional samverkan

 

Arbetsutskott

Ola Andersson (sammankallande)
Förbundschef, Samordningsförbundet Delta, Hisingen Göteborg
 
Mobil: 0703-05 27 55

Charlotte Axelsson
Förbundschef, Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås
 
Mobil: 0702-66 69 77

Anna Fagefors
Förbundschef, Samordningsförbundet Sjuhärad
 
Mobil: 0708-85 41 76

Linda Säterstam
Förbundschef Vänersborg/Mellerud
 
Mobil: 0703-650 750

Marie Hermanson
Processtöd SUS
 
Mobil: 0702-88 69 95

Nyanlända, integration

Samuel Grahn
Förbundschef Samordningsförbundet Halland
 
Mobil: 0723-22 81 70

Elinor Johansson
Försäkringskassan
 

Även representanter från:

Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås
Kontakt:  
Mobil: 0702 - 666 977

Samordningsförbundet Sjuhärad
Kontakt:  
Mobil: 0708 - 85 41 76

Ekonominätverk

Gudrun Emilsdottir (sammankallande)
Förbundschef, Samordningsförbundet Väst
 
Tel. 0522-69 51 33, mobil: 0739-44 46 02

Ola Andersson
Förbundschef, Samordningsförbundet Delta, Hisingen Göteborg
 
Mobil: 0703-05 27 55

Information och kommunikation

Charlotte Axelsson (sammankallande)
Förbundschef, Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås
 
Mobil: 0702-66 69 77

Ann Kickeus
Förbundschef, Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
 
Tel. 0520-49 69 49

Anna Fagefors
Förbundschef Samordningsförbundet Sjuhärad
 
Mobil: 0708 - 85 41 76 

Malin Ekunger
Samordningsförbundet Sjuhärad
Webbredaktör samverkanvg.se
 
tel. 0708 – 85 41 53

Nina Isoaho
Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
Webbredaktör samverkanvg.se
 
tel. 0520- 49 77 96

SUS referensgrupp

Marie Hermansson (sammankallande)
Processtöd SUS
 
Mobil: 076-760 14 62

Magnus Simonsson
Förbundschef, Samordningsförbundet Göteborg Centrum
 
Tel. 010-486 90 20

Linda Säterstam
Förbundschef Vänersborg/Mellerud
 
Mobil: 0703-650 750

Utbildning

Per Liljebäck (sammankallande)
Förbundschef Samordningsförbundet Ale Kungälv Stenungsund och Tjörn
 
Tel. 010-118 51 46

Gudrun Emilsdottir
Förbundschef, Samordningsförbundet Väst
 
Tel. 0522-69 51 33, mobil: 0739-44 46 02

Samuel Grahn
Förbundschef Samordningsförbundet Halland
 
Mobil: 0723-22 81 70

Ulrica Sandzén 
Förbundschef Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle och Årjäng
 
Tel. 0531-52 69 29

Samordningsförbundens dag

Charlotte Axelsson (sammankallande)
Förbundschef, Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås
 
Mobil: 0702-66 69 77

Gudrun Emilsdottir
Förbundschef, Samordningsförbundet Väst
 
Tel. 0522-69 51 33, mobil: 0739-44 46 02

uiqt|wBwti5ivlmz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{mwti5ivlmz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{muiqt|wBkpiztw||m5i%xmt{{wvHuwtvlit5{mkpiztw||m5i%xmt{{wvHuwtvlit5{muiqt|wBivvi5niomnwz{H{r}{iu5{mivvi5niomnwz{H{r}{iu5{muiqt|wBtqvli5{i|mz{|iuH%vivmz{jwzo5{mtqvli5{i|mz{|iuH%vivmz{jwzo5{muiqt|wBuizqm5pmzuiv{wvHkmv|z}u5ow|mjwzo5{muizqm5pmzuiv{wvHkmv|z}u5ow|mjwzo5{muiqt|wB{iu}mt5ozipvH{npittivl5{m{iu}mt5ozipvH{npittivl5{muiqt|wBmtqvwz5rwpiv{{wvHnwz{iszqvo{si{{iv5{mmtqvwz5rwpiv{{wvHnwz{iszqvo{si{{iv5{muiqt|wBkpiztw||m5i%xmt{{wvHuwtvlit5{mkpiztw||m5i%xmt{{wvHuwtvlit5{muiqt|wBivvi5niomnwz{H{r}{iu5{mivvi5niomnwz{H{r}{iu5{muiqt|wBo}lz}v5muqt{lw||qzH}llm%vitti5{mo}lz}v5muqt{lw||qzH}llm%vitti5{muiqt|wBwti5ivlmz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{mwti5ivlmz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{muiqt|wBkpiztw||m5i%xmt{{wvHuwtvlit5{mkpiztw||m5i%xmt{{wvHuwtvlit5{muiqt|wBivv5sqksm}{H|zwttpi||iv5{mivv5sqksm}{H|zwttpi||iv5{muiqt|wBivvi5niomnwz{H{r}{iu5{mivvi5niomnwz{H{r}{iu5{muiqt|wBuitqv5ms}vomzH{r}pizil{{iuwzlvqvo{nwzj}vl5{muitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muiqt|wBvqvi5q{wipwH|zwttpi||iv5{mvqvi5q{wipwH|zwttpi||iv5{muiqt|wBuizqm5pmzuiv{{wvH{%v{nqv{iu5{muizqm5pmzuiv{{wvH{%v{nqv{iu5{muiqt|wBuiov}{5{quwv{{wvHizjm|{nwzumltqvomv5{muiov}{5{quwv{{wvHizjm|{nwzumltqvomv5{muiqt|wBtqvli5{i|mz{|iuH%vivmz{jwzo5{mtqvli5{i|mz{|iuH%vivmz{jwzo5{muiqt|wBxmz5tqtrmjiksHnwz{iszqvo{si{{iv5{mxmz5tqtrmjiksHnwz{iszqvo{si{{iv5{muiqt|wBo}lz}v5muqt{lw||qzH}llm%vitti5{mo}lz}v5muqt{lw||qzH}llm%vitti5{muiqt|wB{iu}mt5ozipvH{npittivl5{m{iu}mt5ozipvH{npittivl5{muiqt|wB}tzqki5{ivl%zmvHjmvo|{nwz{5{m}tzqki5{ivl%zmvHjmvo|{nwz{5{muiqt|wBkpiztw||m5i%xmt{{wvHuwtvlit5{mkpiztw||m5i%xmt{{wvHuwtvlit5{muiqt|wBo}lz}v5muqt{lw||qzH}llm%vitti5{mo}lz}v5muqt{lw||qzH}llm%vitti5{muiqt|wBuitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muiqt|wBwti5ivlmz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{mwti5ivlmz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{muiqt|wBuitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muiqt|wBvqvi5q{wipwH|zwttpi||iv5{mvqvi5q{wipwH|zwttpi||iv5{m