Regional samverkansgrupp

Västra Götalands samverkansgrupp arbetar för:

  • Rehabilitering och övriga åtgärder för att ta tillvara arbetsförmågan hos enskilda
  • Finansiell samordning
  • Åtgärder för att förebygga ohälsa och utestängning från arbetsmarknaden

Medlemmar

David Karlsson, Försäkringskassan
Eva Lindh-Pernheim, Arbetsförmedlingen
Bobby Hallman, Arbetsförmedlingen
Pernilla Pehrson Niia, Arbetsmiljöverket
Kaj Larsson, Göteborgs Stad
Thomas Jungbeck, Västkom
Elisabeth Rahmberg, Västra Götalandsregionen
Irene Johansson, Västra Götalandsregionen
Ola Andersson, Nätverket samordningsförbundschefer

 

Beredningsgrupp

Silvija Mehrstam, Arbetsförmedlingen
Ann-Christin Kalén, Arbetsförmedlingen
Elinor Johansson, Försäkringskassan
Karin Lindfors, Försäkringskassan
Maria Isetjärn, Försäkringskassan
Ulrica Furby, Göteborgsregionens Kommunalförbund
Anna Svensson, Västra Götalandsregionen
Gudrun Emilsdottir, Nätverket samordningsförbundschefer

 uiqt|wBuitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muiqt|wBwti5ivlmz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{mwti5ivlmz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{muiqt|wBuitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muiqt|wBvqvi5q{wipwH|zwttpi||iv5{mvqvi5q{wipwH|zwttpi||iv5{m