Stödmaterial - administration

Som stöd för samordningsförbundens administration publiceras ett antal exempel på handlingar som kan tjäna som mallar. Exemplen, som är hämtade från Samordningsförbundet Göteborg Hisingen, har stämts av med en grupp bland de yrkesrevisorer som har uppdrag avseende samordningsförbunden i Västra Götaland.

Delegation

Delegationsförteckning

Attest

En revisionsgrupp (tjänstemannagrupp) bildades 2007. Kontaktperson är Lars Björendahl, tf revisionsdirektör i Västra Götalandsregionen.

E-post:  

Arkivbeskrivning

Här publiceras exempel från samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud

Arkivbeskrivning

Dokumenthanteringsplan

Budget, uppföljning och årsredovisning

Vid flera fastlagda tidpunkter (se länk nedan) under innevarande budgetår ska särskild rapportering sändas till förbundsmedlemmarna avseende ekonomiskt utfall, helårsprognos samt verksamhetsuppföljning. För att underlätta jämförelser mellan samordningsförbunden i Västra Götaland ska gemensam mall användas. Motsvarande ska även sändas in vid årsbokslut.

Mall för ekonomisk uppföljning

Tidplan årsredovisning 2018 och delårsredovisning jan - aug 2019

Årsredovisning mall Finsam

Anvisning uppgifter till Västra Götalandsregionensårsredovisning för 2017

SUS

Uttag och märkning i SUS 2018

Verksamhetsberättelser inom samordningsförbunden
En studie och en vägledning

En arbetsgrupp har under 2010 läst 32 verksamhetsberättelser och tagit fram goda exempel men också en mall för samordningsförbunden att ta del av. Förhoppningen är att man med ett gemensamt tänk kring redovisningen av förbundens arbete enklare kan jämföra och slå samman resultaten.

Vägledning om verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse

Informationsbroschyr

Tjänstemännen i samordningsförbunden beskriver sin verksamhet på vägen mot en ökad välfärd - problemet, lösningen, vitsen.

uiqt|wBtiz{5jrwzmvliptH%vozmoqwv5{mtiz{5jrwzmvliptH%vozmoqwv5{muiqt|wBuitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muiqt|wBwti5ivlmz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{mwti5ivlmz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{muiqt|wBuitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muiqt|wBvqvi5q{wipwH|zwttpi||iv5{mvqvi5q{wipwH|zwttpi||iv5{m