SUS

SUS står för Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Det är ett nationellt webbaserat system som gör det möjligt för samverkansparterna att följa upp resultatet av de gemensamma rehabiliteringsinsatserna.

Försäkringskassan är systemägare men ansvaret för SUS är myndighetsgemensamt. SUS används inom samverkansformerna Finansiell samordning (Finsam), Tvåparts-Finsam mellan Försäkringskassan och sjukvården och inom Arbetsförmedlingen och Försäkringskassans samarbete gemensam kartläggning.


 
Vill du veta mer om SUS, hämta blanketter och samtycke, få information om hur du ansöker om behörighet gå till www.susam.se.

Kontakt

Marie Hermanson

 

070-28 86 995

uiqt|wBuizqm5pmzuiv{wvHkmv|z}u5ow|mjwzo5{muizqm5pmzuiv{wvHkmv|z}u5ow|mjwzo5{muiqt|wBuizqm5pmzuiv{wvHkmv|z}u5ow|mjwzo5{muizqm5pmzuiv{wvHkmv|z}u5ow|mjwzo5{muiqt|wBwti5ivlmz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{mwti5ivlmz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{muiqt|wBuitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muiqt|wBvqvi5q{wipwH|zwttpi||iv5{mvqvi5q{wipwH|zwttpi||iv5{m