Mentorskap-Vi utbildar arbetsgivare och deras arbetsplatser

Att bli mentor innebär att arbetsgivare öppnar upp sina arbetsplatser för personer som står utanför arbetsmarknaden. För att kunna göra detta på ett bra sätt krävs kunskap, stöd och täta samarbeten. Därför har sex samordningsförbund gått ihop och gemensamt tagit fram en mentorskapsutbildning som ger arbetsgivare den kunskap och de verktyg som behövs för att på ett lyckat sätt ge fler möjligheten till en plats på arbetsmarknaden. Utbildningen syftar också till att fördjupa samarbetet mellan arbetsgivare och de offentliga stödfunktionerna, dvs Arbetsförmedling, Kommun, Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan. Tack vare Mentorskap-Att utvecklas tillsammans kan vi gemensamt motverka att människor hamnar i ett långvarigt utanförskap.

Mentorskap är svaret på att minska den rådande tudelningen på arbetsmarknaden. Den är svaret till allt fler arbetsgivare som vill öppna sina arbetsplatser för individer som står utanför, där arbetsgivaren inte vet hur de skall gå tillväga.

Varför utbilda mentorer?

  • Ökad goodwill på marknaden
  • Bidra till ett socialt hållbart samhälle
  • Minska utanförskapet
  • En samhällsekonomisk vinst
  • Utveckla er arbetsplats genom mångfald
  • Möjlighet till medarbetarutveckling
  • En människa får en ny chans i livet

Vi vänder oss till arbetsgivare som vill få stöd i att ta emot och integrera individer som står utanför arbetsmarknaden. Tidigare erfarenhet av att ta emot är inget krav. De sex samordningsförbund som gemensamt driver Mentorskap är:

Samordningsförbundet Älv och Kust (Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn)
Samordningsförbundet Göteborg Centrum
Samordningsförbundet Göteborg Nordost
Samordningsförbundet Göteborg Väster
Samordningsförbundet Hisingen Delta
Samordningsförbundet Insjöriket (Mölndal, Partille, Härryda, Lerum, Alingsås)
Logo Mentorskap

Kontakt

Projektledare
Annica Samuelsson
Samordningsförbundet
Göteborg Väster
 
Tel. 0728- 567504

Järnbrotts Prästväg 2
421 47 Västra Frölunda

Kommande utbildningstillfällen


Utbildningar 2018

Utbildningsomgång 3
24 oktober Heldag 8:00 - 16:30
7 november Fördjupning 07:45 - 11:00
Inbjudan Grundutbildning


Denna gång är vi i nya lokaler. Samtliga frågor om utbildningen, lokaler och dyligt besvaras av projektledare Annica Samuelsson. Kontaktuppgifter finner du överst i högespalten. i inbjudan finner ni en länk med en karta som visar var lokalen ligger.

uiqt|wBivvqki5{iu}mt{{wvH%vi{|zi5ow|mjwzo5{mivvqki5{iu}mt{{wvH%vi{|zi5ow|mjwzo5{muiqt|wB&uiqt|wBwti5ivlmz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{mwti5ivlmz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{muiqt|wBuitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muiqt|wBvqvi5q{wipwH|zwttpi||iv5{mvqvi5q{wipwH|zwttpi||iv5{m