RESAM-REhabilitering i SAMverkan

RESAM erbjuder ett myndighetsgemensamt team, där vi tillsammans arbetar för att möta upp individens behov och öka förutsättningar för egen försörjning genom arbete eller studier. RESAM är ett konsultativt team för boende i stadsdelen Västra Göteborg eller Askim Frölunda Högsbo, vars ärende är i behov av samordnad rehabilitering. Syftet med RESAM är få en helhetssyn på individens situation och utifrån det konsultera kring en aktiv och effektiv rehabilitering. Perspektivet skall vara arbetslivsinriktat.

RESAM består av representanter från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, socialtjänsten samt vården. Teamet konsulterar på socialtjänsten Askim Frölunda Högsbo samt följande vårdcentraler: Närhälsan Opaltorget, Närhälsan Frölunda, Närhälsan Högsbo, Capio Hovås/Billdal, Nötkärnan Askim/Hovås samt Johannesvården.

 

Målet med RESAM är att utifrån den enskildes situation…. :

  • ….identifiera möjligheter, skyldigheter och rättigheter inom respektive regelsystem, och hur vi kan få dem att samverka/samspela med individens behov i centrum.  
  • ….identifiera möjliga aktiviteter och andra åtgärder för en aktiv rehabilitering.
  • ….kartlägga aktuella professionella kontakter samt uppmärksamma eventuellt behov av ytterligare kontakter.

 

Efter genomförd konsultation ges återkoppling till inremittent.

Har du frågor eller vill initiera ett ärende till teamet är du välkommen att kontakta samverkanskoordinator Sofia Nordenberg,   031-366 00 22.

För att ta reda på om du bor i någon av de stadsdelar vi vänder oss till, klicka på länken:
Vilken stadsdel tillhör du?
Samordningsförbundet Göteborg Väster arbetar för medborgare i stadsdelarna Askim-Frölunda-Högsbo och Västra Göteborg.

Kontakt

Post- och besöksadress:
Järnbrotts Prästväg 2, 421 47 Västra Frölunda

uiqt|wB{wnqi5vwzlmvjmzoHinp5ow|mjwzo5{m{wnqi5vwzlmvjmzoHinp5ow|mjwzo5{muiqt|wBpisiv5{rws%vq{|Hnwz{iszqvo{si{{iv5{muiqt|wBtqvli5vqptmvHizjm|{nwzumltqvomv5{mtqvli5vqptmvHizjm|{nwzumltqvomv5{muiqt|wBwti5ivlmz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{mwti5ivlmz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{muiqt|wBuitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muiqt|wBvqvi5q{wipwH|zwttpi||iv5{mvqvi5q{wipwH|zwttpi||iv5{m