Premiär - för unga nyanlända på väg in


Informationsbroschyr

Samordningsförbundet Insjöriket tillsammans med näringslivet har beviljats medel från Myndigheten Unga Civilsamhällsfrågor för att tillsammans driva projektet Premiär. Syftet är att stötta nyanlända/utlandsfödda unga vuxna, med låga kunskaper i svenska språket, ut i arbete eller studier samt att integrera hälsoaspekter för deltagarna. Dessa kommer från Alingsås, Härryda, Lerum, Mölndal och Partille.

Business Performance affärsidé är att hjälpa företag att utveckla sitt arbetssätt för att göra fler och lönsammare affärer samt att bygga kundservice och kundomhändertagande som verkligen gör avtryck, skapar genuint nöjda kunder och stärker det egna varumärket.

Business Performance skall alltid, oavsett tidpunkt, driva ett aktivt CSR-arbete. I stort som litet ser vi upp till människor som tar ansvar och vill påverka världen. Människor som verkar för att den skall bli en lite bättre plats att leva på. När ett företag gör samma sak, utan egen vinning, blir de som jobbar där stolta. De har ju faktiskt också varit med och bidragit och skapat utrymme för att göra livet lite rikare för andra.

"Internt kan vi jobba i samma anda med jämställdhet, mångfald och miljöpåverkan. Det är bland annat så vi skapar stolta med arbetare. Och stolta medarbetare är något speciellt – de säljer sitt företag utan att ens veta om att de säljer. Ärligt och på riktigt. Med stolta medarbetare skapas möjlighet att ta ett steg till – stolta kunder!"
VD: Marcus Hermansson

När en deltagare kommer till projektet sker först en kartläggning av individen, för att få klarare vilken inriktning som ligger i fokus. Projektet omfattar även coachning och stöd i kontakter med t.ex. myndigheter. Integrationsverksamhet och gruppaktiviteter ingår och kan ligga parallellt med t.ex. SFI, etableringsplan och annan verksamhet i dialog med handläggare på myndighet.

Projektets personal kommer från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och vi arbetar ihop med näringslivet genom Business Performance och deras nätverk av företag i Västsverige.

Projektledare

Tristan Troby
010-488 25 89
 

 

Kontakt Business Performance

Harri Saarinen
AO Chef Säljutveckling
 
0702-10 18 54
www.businessperformance.se

 

uiqt|wB|zq{|iv5|zwj%yHizjm|{nwzumltqvomv5{m|zq{|iv5|zwj%yHizjm|{nwzumltqvomv5{muiqt|wBpizzqHj}{qvm{{xmznwzuivkm5{mpizzqHj}{qvm{{xmznwzuivkm5{muiqt|wBuwvqi5vqt{{wv5{izmv{|zivlHnwz{iszqvosi{{iv5{muwvqi5vqt{{wv5{izmv{|zivlHnwz{iszqvosi{{iv5{muiqt|wBwti5ivlmz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{mwti5ivlmz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{muiqt|wBuitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muiqt|wBvqvi5q{wipwH|zwttpi||iv5{mvqvi5q{wipwH|zwttpi||iv5{m