Aktiviteter

Nedanstående verksamheter är tillgängliga för hela förbundets upptagningsområde. För lokala resurser och verksamheter hänvisas till respektive kommuns egna sida i vänsterspalten. 

Projekt POINT och projekt SPACE finns också tillgängligt för hela samordningsförbundets upptagningsområde i Sjuhärad. 


Vägen Framåt

Foto en väg som leder fram mot röd stuga.

Vägen Framåt är en aktivitet särskilt framtagen för personer somvarit sjukskrivna i minst två år. Aktiviteten ger deltagaren stöd i atthitta sina resurser och skapa en handlingsplan för återgång mot arbete.

Broschyr att ladda ner och skriva ut. 

Presentation - Vägen Framåt

Gruppstarter höst 2018

Kontakt: Lisbeth Lorentzon, tel 0734-328258 


Aktiv hälsa - i alla förbundets kommuner

Aktiv hälsa

Förkorta eller förebygga sjukskrivning och återföra individer till arbete är målet för aktiviteten. Målgruppen är personer i förvärvsaktiv ålder. För mer information om aktiviteterna ute i kommunerna se respetive kommuns sida i listan till vänster. 

Broschyr Aktiv Hälsa

Om Aktiv hälsa

Intresseanmälan

.


 

Sociala företag i Sjuhärad

Guldkanten Borås

www.sjuhmusketorerna.se kan du ta del av vilka sociala företag i Sjuhärad som erbjuder arbetsträningsplatser.

Vid intresse av att ta del av platserna kontaktar berörd handläggare respektive företags kontaktperson som kan bekräfta om det finns tillgängliga platser innan beslut om placering.

 

FRAMSTEGET

I Framsteget får du chansen att genom föreläsningar, intressanta möten och samtal få ökad kunskap och förståelse för arbetslivet och samhället.
Aktuellt program för
FRAMSTEGET

uiqt|wBuitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muiqt|wBwti5ivlmz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{mwti5ivlmz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{muiqt|wBuitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muiqt|wBvqvi5q{wipwH|zwttpi||iv5{mvqvi5q{wipwH|zwttpi||iv5{m