Samordningsförbundets dag

I år hålls Sjuhärads samordningsförbunds dag den 16 november på Grand hotell i Borås. Det blir en halvdag på temat "Samordning, lust och engagemang". Information om det senaste inom finansiell samordning och diskussioner om hur förbundet kan utveckla samarbetet med berörda myndigheter. Dessutom en underhållande föreläsning av och med Johan Qvist, forskare vid Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet och Klas Hallberg, föreläsare och författare. 

Förmiddagen inleds med drop-in fika klockan 8.00 och avslutas 12.00. 

Anmäl dig direkt här.

Ladda ner och skriv ut inbjudan. 

Inbjudan Samordningsförbundets dag 2017

uiqt|wBuitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muiqt|wBwti5ivlmz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{mwti5ivlmz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{muiqt|wBuitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muiqt|wBvqvi5q{wipwH|zwttpi||iv5{mvqvi5q{wipwH|zwttpi||iv5{m