Organisation

Två leende kvinnor. Foto.

Ägare

Kommunerna Vårgårda, Herrljunga, Borås, Tranemo, Ulricehamn, Bollebygd, Mark och Svenljunga bildar tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen Sjuhärads samordningsförbund.

 
Styrelse

Styrelsen består av fyra ledamöter och tio ersättare. En ledamot och en ersättare från var och en av parterna Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och kommunerna. Dessutom ersättare från de sju kommuner som inte har en ordinarie ledamotsplats. 

Styrelsen består av 4 ledamöter och 10 ersättare enligt nedan:

Västra Götalandsregionen:
Cecilia Andersson (C), ordinarie och ordförande
Hanne Jensen (S) ersättande ledamot

Försäkringskassan:
Sofia Sandänger, ordinarie och vice ordförande
Lars Hermansson, ersättande ledamot

Arbetsförmedlingen:
Jonas Ryhr, ordinarie ledamot
Nicole Bouyer, ersättande ledamot

Kommunerna:
Gulli Håkanson (L), Ulricehamns kommun, ordinarie ledamot
Barbro Orrestrand (S), Bollebygds kommun
Lars-Åke Johansson (S), Borås Stad
Christina Abrahamsson (M), Herrljunga kommun
Anders Lindal (M), Marks kommun
Kerstin Göss-Lindh (S), Svenljunga kommun
Gunilla Blomgren (L), Tranemo kommun
Åsa Mukhopadhyay (M), Vårgårda kommun

Styrelsens sammansättning 

Beredningsgrupper Sjuhärad

Herrljunga & Vårgårda  
Herrljunga kommun Jennie Turunen
Vårgårda kommun Ann-Charlotte Lilja
  Eva Wendefors
Arbetsförmedlingen Petra Koppel
Försäkringskassan Caroline Hansson
Vården Milagros Gomez Johansson
utförare Pernilla Nordberg
  Linda Norén -Eriksson
 
Borås  
Borås kommun Hans Johansson alt
  Lennart Gustavsson
Arbetsförmedlingen Carina Cadier
Försäkringskassan Lovisa Ekelin
Vården Ulrica Claesson
utförare Peter Rydén
  Eva Möller
  Dzenan Ganic
   
 Bollebygd & Mark  
 Bollebygds kommun  vakant
 Marks kommun  Kerstin Guth
 Arbetsförmedlingen  Maria Norrman
 Försäkringskassan  Lars Hermansson
 Vården   Eva Pettersson
 utförare  Jenny Mattsson
   Jenni Gustafsson
   Ewa Quicklund
   
 Svenljunga, Tranemo & Ulricehamn  
 Svenljunga kommun  Ulrica Hautala
 Tranemo kommun  Solveig Eldenholm
 Ulricehamns kommun  Roger Andersson
 Arbetsförmedlingen  Carina Landén
 Försäkringskassan  Maria Aronsson Dahl
 Vården  Sonja Nilsson
 utförare  Mary Andersson
   Mari Ingemarsson
   

 

Kansli

På vårt kansli i Borås arbetar: 
Anna Fagefors - förbundschef
Pernilla Knutsson - projekt- och processledare 
Malin Ekunger - administratör
Helena Thelin - projektekonom
Malin Karlsson - projektledare SPACE
Linda Hemphälä - projektmedarbetare SPACE
Anna-Karin Bragd - projektmedarbetare SPACE
Marie Irvang - projektledare Positiv Rörelse
Justyna Ratajczak - projektmedarbetare Positiv Rörelse
Gunilla Hell Bellman - samordnare attityd-och påverkansarbete POINT


Besöksadress: Österlånggatan 74, en trappa upp. 

uiqt|wBivvi5niomnwz{H{r}{iu5{muiqt|wBxmzvqtti5sv}|{{wvH{r}{iu5{muiqt|wBuitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muiqt|wBpmtmvi5|pmtqvH{r}{iu5{muiqt|wBuitqv5sizt{{wvH{r}{iu5{muiqt|wBtqvli5pmuxpitiH{r}{iu5{muiqt|wBivvi4sizqv5jziolH{r}{iu5{muiqt|wBuizqm5qz%vivoH{r}{iu5{muiqt|wBr}{|%yvi5zi|irk%zisH{r}{iu5{muiqt|wBo}vqtti5pmtt5jmttuivH{r}{iu5{muiqt|wBuitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muiqt|wBwti5ivlmz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{mwti5ivlmz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{muiqt|wBuitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muiqt|wBvqvi5q{wipwH|zwttpi||iv5{mvqvi5q{wipwH|zwttpi||iv5{m