Dokument

Dokument

POINT - Påverkan, Offentligt, Ideellt och Näringsliv Tillsammans
ska underlätta övergång till arbete för kvinnor och män, i Sjuhärad, som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden, är mellan 15-64 år och som har utländsk bakgrund och/eller funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. 

Metoder som ACT mot psykisk ohälsa och Supported Education/Employment ska få spridning i Sjuhärad för att stärka individer och ge stöd till studier eller arbete. Samtidigt skall projektet få arbetsgivare att öppna upp sina arbetsplatser, ge stöd och kompetensutveckling till handledare så att personer ur målgruppen, oavsett kön, funktionsnedsättning eller bakgrund skall kunna ses som reell kompetens på arbetsmarknaden.

Den positiva och inkluderande attityd som förenar människor kring fotboll och föreningsliv ska leda till en positiv och bred attitydpåverkan i relation till arbetsgivare och medarbetare i såväl offentlig sektor som i övrigt näringsliv. Samverkan med IF Elfsborg - Vi Tillsammans bidrar till positiva kopplingar mellan föreningsliv, deltagare och arbetsgivare.

Transnationella inslag med olika tema för samman deltagare och andra berörda kring gemensamma resor och spridningsinsatser. Projektet pågår feb 2016 – jan 2019 och inleds med en tremånaders analys- och planeringsfas och avslutas sedan med en tvåmånaders uppföljningsfas. Genomförandefasen däremellan beräknas ge 900 deltagare ur målgruppen aktiviteter enskilt och i grupp utifrån varje individs individuella behov och planering. 

 

POINT beviljad ansökan

Figur över arbetssätt i POINT "Blomman"

Blankett "Anvisning till POINT"

 


 

Broschyrer

POINT informationsbroschyr

POINT Information in English

Handledarutbildning 

Kontakt

Projektledare
Pernilla Knutsson
033-4301021
  

Administratör
Malin Ekunger
0708 - 85 41 53 
 

Ekonom
Helena Thelin
0766 - 47 12 31
  

Samordnare Attityd-och påverkansarbete 
Gunilla Hell Bellman
0768-56 82 26
 

uiqt|wBxmzvqtti5sv}|{{wvH{r}{iu5{mxmzvqtti5sv}|{{wvH{r}{iu5{muiqt|wBuitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muiqt|wBpmtmvi5|pmtqvH{r}{iu5{mpmtmvi5|pmtqvH{r}{iu5{muiqt|wBo}vqtti5pmtt5jmttuivH{r}{iu5{mo}vqtti5pmtt5jmttuivH{r}{iu5{muiqt|wB&uitqv5ms}vomzH{r}pizil{{iuwzlvqvo{nwzj}vl5{muitqv5ms}vomzH{r}pizil{{iuwzlvqvo{nwzj}vl5{muiqt|wBwti5ivlmz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{mwti5ivlmz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{muiqt|wBuitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muiqt|wBvqvi5q{wipwH|zwttpi||iv5{mvqvi5q{wipwH|zwttpi||iv5{m