Kontakt

Kontaktpersoner för POINT:

Bollebygd
Maria Mencevski
 
033-430 58 51

Borås
Anna Gustafsson
 
033 - 35 59 46

Herrljunga
Frida Pettersson
 
0722-216325

Mark
Per Gustafsson
 
0320 – 21 80 19

Svenljunga/Tranemo
Ann Järphag
 
0325 - 181 63

Ulricehamn
Yvonne Augustsson
 
0321-59 56 58

Vårgårda
Mats Persson
 
073-148 62 64

Värdegrundssteget
Mirsad Dubo
 
0766-23 05 08

Jan Rylén
 
0705-18 69 90

Kontakt

Projektledare
Pernilla Knutsson
033-4301021
  

Administratör
Malin Ekunger
0708 - 85 41 53 
 

Ekonom
Helena Thelin
0766 - 47 12 31
  

Samordnare Attityd-och påverkansarbete 
Gunilla Hell Bellman
0768-56 82 26
 

uiqt|wBuizqi5umvkm%v{sqHjwttmj%yol5{muizqi5umvkm%v{sqHjwttmj%yol5{muiqt|wBivvi5o}{|in{{wvHjwzi{5{mivvi5o}{|in{{wvHjwzi{5{muiqt|wBnzqli5xm||mz{{wvHiluqv5pmzztr}voi5{mnzqli5xm||mz{{wvHiluqv5pmzztr}voi5{muiqt|wBtqvli5pmuxpitiHiluqv5pmzztr}voi5{muiqt|wBxmz5o}{|i%v{{wvHuizs5{mxmz5o}{|i%v{{wvHuizs5{muiqt|wBivv5rizxpioH{%vmvtr}voi5{mivv5rizxpioH{%vmvtr}voi5{muiqt|wB%y%vwvvm5i}o}{|{{wvH}tzqkmpiuv5{m%y%vwvvm5i}o}{|{{wvH}tzqkmpiuv5{muiqt|wBm}omvqi5pqttqvomH}tzqkmpiuv5{muiqt|wBui|{5xmz{{wvH%vizoizli5{mui|{5xmz{{wvH%vizoizli5{muiqt|wBuqz{il5l}jwHjwzi{5{muqz{il5l}jwHjwzi{5{muiqt|wBriv5z%yztmvHmtn{jwzo5{mriv5z%yztmvHmtn{jwzo5{muiqt|wBxmzvqtti5sv}|{{wvH{r}{iu5{mxmzvqtti5sv}|{{wvH{r}{iu5{muiqt|wBuitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muiqt|wBpmtmvi5|pmtqvH{r}{iu5{mpmtmvi5|pmtqvH{r}{iu5{muiqt|wBo}vqtti5pmtt5jmttuivH{r}{iu5{mo}vqtti5pmtt5jmttuivH{r}{iu5{muiqt|wBuitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muiqt|wBwti5ivlmz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{mwti5ivlmz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{muiqt|wBuitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muiqt|wBvqvi5q{wipwH|zwttpi||iv5{mvqvi5q{wipwH|zwttpi||iv5{m