Positiv Rörelse

Kvinna vid vatten med händerna ovanför huvudet. Foto.

Positiv Rörelse för ökad hälsa på arbetsplatser i Sjuhärad!

Positiv Rörelse som projekt har både strukturövergripande och individuella insatser. Projektet ska främja ett hållbart arbetsliv för att minska den psykiska ohälsan hos kvinnor och män i arbetslivet, framförallt inom kontaktyrken. Projektet medfinansieras av ESF, Europeiska socialfonden. 

Mål och målgrupp
Projektet riktar sig till yrkesgrupper i Sjuhärad som är utsatta för hög stress. Främst gäller det kontaktyrken inom vård och omsorg eller utbildningssektorn. Målet med insatserna är att stärka individernas ställning på arbetsmarknaden (genom att förhindra sjukskrivningar som orsakas av psykisk ohälsa samt möjliggöra för verksamma individer att kunna arbeta i en högre utsträckning) samt stärka deltagande arbetsorganisationer och nyckelaktörer i arbetet med att förebygga arbetsrelaterad ohälsa. 

Positiv Rörelse bidrar med kompetens- och utbildningsinsatser på tre olika nivåer:

  • Individnivå. Insatsen ger deltagarna ökad förståelse och förmåga att ta ansvar för sin egen hälsa och livssituation. Den bidrar med praktiska verktyg och insikter för att möjliggöra för att individen får ett mer hållbart arbetsliv.
  • Organisatorisk nivå. Insatser för en hälsofrämjande arbetsplats. Det kan handla om att stärka en arbetsgrupp i att systematiska stärka arbetsmiljö och psykisk hälsa på arbetsplatsen. Arbetsgruppens eller arbetsplatsen behov styr inriktning av insats.
  • Strategisk nivå. Insatser för ökad kunskap och medvetenhet till nyckelaktörer (chefer, beslutsfattare och politiker). Specifika föreläsare inom områden som hälsostrategi och hälsoarbete mm engageras.

Regler om statsstöd är avgörande för om privata aktörer inom kontaktyrken inom vårdcentraler etc. kan komma att ta del av kompetensutvecklingsinsatser.

Läs hela projektbeskrivningen här. 

Positiv Rörelse

Logga Positiv Rörelse.

Logga ESF.

Kontakt

Projektledare
Marie Irvang
+46(0)72 - 59 80 670
 

Projektmedarbetare
Justyna Ratajczak
+46(0)73-40 22 492
 

uiqt|wBuizqm5qz%vivoH{r}{iu5{muizqm5qz%vivoH{r}{iu5{muiqt|wBr}{|%yvi5zi|irk%zisH{r}{iu5{mr}{|%yvi5zi|irk%zisH{r}{iu5{muiqt|wBuitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muiqt|wBwti5ivlmz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{mwti5ivlmz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{muiqt|wBuitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muiqt|wBvqvi5q{wipwH|zwttpi||iv5{mvqvi5q{wipwH|zwttpi||iv5{m