SPACE återvänder till Malta

2018 återvänder projekt SPACE till Malta. SPACE första resa gick till Malta och upplevelserna därifrån var mycket positiva vilket gör att projektet nu ger 10 - 12 deltagare en ny chans att åka dit och praktisera under några vårveckor.  Läs om boendet, praktikplatser och annat inför resan. 

Intresseanmälan för att delta. 

uiqt|wBuitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muiqt|wBwti5ivlmz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{mwti5ivlmz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{muiqt|wBuitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muiqt|wBvqvi5q{wipwH|zwttpi||iv5{mvqvi5q{wipwH|zwttpi||iv5{m