Samordnad Individuell Plan

SIP står för Samordnad Individuell Plan och sedan 2010 finns en lagstiftning om samordnade individuella planer både i socialtjänstlagen och i hälso- och sjukvårdslagen. Planen är ett verktyg som ska användas när någon behöver samordnade insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården. 

 

Planen ska innehålla:

  • Insatser den enskilde behöver
  • Huvudmännens ansvar
  • Vilka åtgärder som vidtas av någon annan än kommunen och landstinget
  • Vem av huvudmännen som har det övergripande ansvaret för planen

 

SIP på 3 minuter from Uppdrag Psykisk Hälsa on Vimeo.

 

Blanketter och mallar:
Riktlinjer för samordnad individuell plan
SIP-trappan (arbetsgång vid SIP) 
Samtycke till SIP
Kallelse till planeringsmöte för SIP
Mall för samordnad individuell plan (SIP)

uiqt|wBuitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muiqt|wBwti5ivlmz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{mwti5ivlmz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{muiqt|wBuitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muiqt|wBvqvi5q{wipwH|zwttpi||iv5{mvqvi5q{wipwH|zwttpi||iv5{m