Protokoll

Uppslagen bok med en penna. Foto.

För att öka tillgängligheten så finns de flesta dokument i två versioner, en scannad kopia med underskrifter och en PDF utan underskrifter.

2018
Styrelseprotokoll 2018-09-05 med underskrifter - PDF utan underskrifter
Styrelseprotokoll 2018-05-31 med underskrifter - PDF utan underskrifter
Ägarsamråd 2018-03-22 med underskrifter - PDF utan underskrifter
Styrelseprotokoll 2018-03-22 med underskrifter - PDF utan underskrifter
Styrelseprotokoll 2018-01-22 med underskrifter - PDF utan underskrifter

2017
Styrelseprotokoll 2017-12-13 med underskrifter - PDF utan underskrifter
Styrelseprotokoll 2017-11-16 med underskrifter - PDF utan underskrifter
Styrelseprotokoll 2017-10-25 

Styrelseprotokoll 2017-08-24
med underskrifter - PDF utan underskrifter
Styrelseprotokoll 2017-06-01 med underskrifter - PDF utan underskrifter
Ägarsamråd 2017-03-23 med underskrifter - PDF utan underskrifter
Styrelseprotokoll 2017-03-23
med underskrifter - PDF utan underskrifter
Styrelseprotokoll 2017-01-24 med underskrifter - PDF utan underskrifter 

2016
Styrelseprotokoll 2016-11-17 med underskifter - PDF utan underskrifter
Styrelseprotokoll 2016-09-27
med underskrifter - PDF utan underskrifter
Styrelseprotokoll 2016-05-23 med underskrifter - PDF utan underskrifter
Styrelseprotokoll 2016-03-11 med underskrifter - PDF utan underskrifter
Ägarsamråd 2016-03-11 med underskrifter - PDF utan underskrifter
Styrelsesprotokoll 2016-02-25 med underskrifter - PDF utan underskfiter 

2015
Styrelseprotokoll 2015-11-13 med underskrifter - PDF utan underskrifter
Styrelseprotokoll 2015-10-22
med underskrifter - PDF utan underskrifter
Styrelseprotokoll 2015-09-11 med underskrifter - PDF utan underskrifter
Styrelseprotokoll 2015-05-28
Styrelseprotokoll 2015-04-21
Ägarsamråd 2015-03-06
Styrelseprotokoll 2015-02-24
Konstituerande protokoll 2015-01-23

2014
Styrelseprotokoll 2014-11-27
Styrelseprotokoll 2014-08-19
Styrelseprotokoll 2014-05-08
Styrelseprotokoll 2014-03-24 
Styrelseprotokoll 2014-01-27 
Styrelseprotokoll 2014-01-10 

2013
Styrelseprotokoll 2013-11-14  med underskrifter - PDF utan underskrifter
Styrelseprotokoll 2013-08-20  med underskrifter - PDF utan underskrifter
Styrelseprotokoll 2013-05-07  med underskrifter - PDF utan underskrifter
Styrelseprotokoll 2013-03-26
Styrelseprotokoll 2013-02-12  med underskrifter - PDF utan underskrifter

2012
Styrelseprotokoll 2012-11-29
Styrelseprotokoll 2012-09-10
Styrelseprotokoll 2012-05-28
Styrelseprotokoll 2012-03-08
Styrelseprotokoll 2012-01-23

uiqt|wBuitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muiqt|wBwti5ivlmz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{mwti5ivlmz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{muiqt|wBuitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muiqt|wBvqvi5q{wipwH|zwttpi||iv5{mvqvi5q{wipwH|zwttpi||iv5{m