Vänersborg/Mellerud

Välkommen till oss!

Kommunerna Vänersborg och Mellerud bildar tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud.

Förbundet betjänar ett geografiskt område med drygt 48 000 invånare.   

Förbundet bildades 1 mars 2006 enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och finansierar olika insatser som syftar till att personer ska få, behålla eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta.

 

"Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas"  (Samverkansutredningens betänkande SOU 2000:114)

 

AKTUELLT

Utbildningsdag inom Migration, kulturmöten och psykisk ohälsa 22/8-2018

 Inbjudan till utbildningsdag

 

Följ länken för att komma till Åsa Kadowakis bildspel:

http://www.samverkanvg.se/sv/Samverkan-VG2/Samordningsforbunden-i-vast/Vanersborg-Mellerud/Utbildningsmaterial/

 

 

Kontakt

Förbundschef
Linda Säterstam
 
Mobil: 0703-650 750

Besöksadress:
Sundsgatan 16, Vänersborg

Postadress:
c/o Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Kalender

2017-11-29

Öppethus Samordningsförbundet

Plats: Sundsgatan 16, Vänersborg 

2017-10-20

Föreläsning av Åsa kadowaki

Plats: Birger Sjöbergsgymnasiets aula, Vänersborg 

2016-05-16

Arenadag

Plats: Quality Hotell, Vänersborg 

2016-01-13

Socioekonomisk analys av Sociala företaget E.L.S.A. Hundcoop

Pay Off

Plats: Vänersalen, Vänersborg

2015-12-14

Utbildningsdag inom Missbruk och det lokala arbetet kring missbruk

Tommy Moberg mfl.

Plats: Vänersalen, Vänersborg

2015-09-16

Arbetsintegrerande Sociala Företag

Bosse Blideman och de lokala ASF

Plats: Vänersalen, Vänersborg

2015-09-08

KUR - Integrerad Samverkan

Jonas Wells

Plats: Folketshus, Trollhättan

uiqt|wBtqvli5{i|mz{|iuH%vivmz{jwzo5{mtqvli5{i|mz{|iuH%vivmz{jwzo5{muiqt|wBtqvli5{i|mz{|iuH%vivmz{jwzo5{mtqvli5{i|mz{|iuH%vivmz{jwzo5{muiqt|wBwti5ivlmz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{mwti5ivlmz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{muiqt|wBuitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muiqt|wBvqvi5q{wipwH|zwttpi||iv5{mvqvi5q{wipwH|zwttpi||iv5{m