Väst

Förbundets medlemmar är Västra Götalandsregionen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunerna Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla. Förbundet bildades 1 januari 2015 då förbunden i Norra Bohuslän (bildat 2006) och Uddevalla, Orust och Färgelanda (bildat 2008) slogs samman.

Varje medlemspart lägger ett bidrag som används för utveckling av lokalt samarbete och samverkan. Syftet är att gemensamma insatser ska leda till att funktions- och arbetsförmåga förbättras. För individen innebär det ökade möjligheter till egenförsörjning och ökad livskvalitet. För parterna innebär det att hitta fler möjligheter att utveckla samarbete och samverkan mellan myndigheterna samt att hitta nya, mer effektiva, arbetssätt och metoder.

Visionen är att samhällets resurser, i samverkan och samarbete, skall användas på ett effektivt sätt som är till nytta för den enskilde och även ge samhälleliga vinster.

Vi har fokus på följande målgrupper:

  • Vi arbetar med personer i åldern 16-64 år
  • Personer i behov av förberedande insatser och aktiviteter
  • Personer i behov av samordnad rehabilitering

Insatserna skall beakta jämställdhet och mångfald och arbetslinjen skall vara tydlig.

På följande sidor hittar att du och din organisation aktuell information från förbundets verksamhetsområden. Vi hoppas även att ni finner det som är angeläget och användbart för er och i ert arbete. Ni är alltid välkomna att höra av er med frågor och funderingar om samverkan och samarbete.

Kontakt

Förbundschef
Gudrun Emilsdottir
 
Tel: 0522 - 69 51 33
Mob: 0739-444602
Silentzvägen 6
451 50 Uddevalla

Processamordnare
Maria Hassing Karlander
 
Tel: 0522 - 69 51 34
Silentzvägen 6
451 50 Uddevalla

Administratör
Ingela Stridh
 
Tel: 0522 - 69 76 70
Silentzvägen 6
451 50 Uddevalla

uiqt|wBo}lz}v5muqt{lw||qzH{wn%vi{|5{mo}lz}v5muqt{lw||qzH{wn%vi{|5{muiqt|wBuizqi5pi{{qvoH{wn%vi{|5{muizqi5pi{{qvoH{wn%vi{|5{muiqt|wBqvomti5{|zqlpH{wn%vi{|5{mqvomti5{|zqlpH{wn%vi{|5{muiqt|wBqvnwH{wn%vi{|5{mqvnwH{wn%vi{|5{muiqt|wBwti5ivlmz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{mwti5ivlmz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{muiqt|wBuitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muiqt|wBvqvi5q{wipwH|zwttpi||iv5{mvqvi5q{wipwH|zwttpi||iv5{m