Insatser

Samordningsförbundet Väst finansierar helt eller delvis följande insatser, mer information och blanketter ligger under respektive insats sida.

Gemensamt för alla insatser är att deltagarna är aktuella hos minst två av våra samverkande parter:

  • Arbetsförmedlingen
  • Försäkringskassan
  • Västra Götalandsregionen
  • Kommunerna: Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla

Informationsblad


Rehabvägledare

Våra rehabvägledare finns lokalt placerade i kommunerna Lysekil, Munkedal/Sotenäs, Orust, Strömstad/Tanum samt Uddevalla / Färgelanda. Syftet med insatsen är att öka möjligheten till egenförsörjning samt ökad hälsa och livskvalitet. Rehabvägledaren arbetar individuellt med personen för att på bästa sätta uppnå detta.


Utredningsenheten

Syftet med utredningsenheten är att utreda en individs möjligheter till arbete / studier. Detta görs genom att finna styrkor och svagheter, förmågor och intressen, möjligheter och hinder. Utredningen pågår under en fyra veckors period och är inte av medicinsk karaktär.


Motivations-väglednings kurs

Denna insats riktar sig till personer över 25 år och som har viss erfarenhet av arbetslivet. Syftet är att stärka arbetsförmågan och hälsan, höja motivationen och ge redskap att komma vidare ut mot egen försörjning i form av arbete / studier.


Motivations-väglednings kurs för Unga

Denna insats riktar sig till personer mellan 18 - 29 år utan arbetslivserfarenhet. Syftet är att stärka arbetsförmågan och hälsan, höja motivationen och ge redskap att komma vidare ut mot egen försörjning i form av arbete / studier.


Socialt-företagande

Samordningsförbundet Väst arbetar aktivt med att fler sociala företag skall
kunna etableras inom vårt område. 2014 medverkade Samordningsförbundet
Väst till att Dingle Hundcentrum bildades och har sedan dess arbetat vidare,
tillsammans med kommunerna och andra aktörer, för att fler sociala
företag skall kunna starta.


Steget (steg 1)

Steg1 riktar sig till unga vuxna i åldern 16-29 år som står
långt från arbetsmarknaden. Vi träffar ungdomarna i grupp
under 5 månader och arbetar förberedande för att klara
arbetsliv eller studier.

uiqt|wBqvnwH{wn%vi{|5{mqvnwH{wn%vi{|5{muiqt|wBwti5ivlmz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{mwti5ivlmz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{muiqt|wBuitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muiqt|wBvqvi5q{wipwH|zwttpi||iv5{mvqvi5q{wipwH|zwttpi||iv5{m