Organisation

Klicka på bilden för att förstora upp

Samordningsförbundet Väst består av fyra parter och leds av en styrelse som är utsedd av dessa. Tillsammans ansvar parterna för en effektiv rehabilitering för enskilda såväl som för att samhällets resurser används på ett effektivt sätt. Detta ger en unik möjlighet att utveckla välfärdsarbetet.

Utöver styrelsen finns även tjänsteman med kansli samt beredningsgrupp.

Kansli finns på

Silentzvägen 6
451 50 Uddevalla

Mötestider

Styrelsemöten

16 mars kl.10.00 - 16.30
Styrelsemöte
inkl. Medlemsdialog/Ägarsamråd

18 maj kl. 8.30 - 16.30
Styrelsemöte
i anslutning till Förbundets dag

28 september kl.12.00 - 16.30
Styrelsemöte
Inleds med möte med
Beredningsgruppen

30 november kl. 9.00 - 12.00
Styrelsemöte


Beredningsgrupp

2 mars kl. 09:00 - 12:00

4 maj kl. 13:00 - 16:00

18 maj kl. 08:30 - 14:00
Samordningsförbundets dag

28 september kl 9:00 - 14:00
Avslutas med möte med styrelsen

26 oktober kl 9:00 - 12:00

Kontakt

Förbundschef
Gudrun Emilsdottir
 
Tel. 0522 - 69 51 33
Mob: 0739-444602
Silentzvägen 6
451 50 Uddevalla

Processamordnare
Maria Hassing Karlander
 
Tel. 0522 - 69 51 34
Silentzvägen 6
451 50 Uddevalla

Administratör
Ingela Stridh
 
Tel: 0522 - 69 76 70
Silentzvägen 6
451 50 Uddevalla

uiqt|wBo}lz}v5muqt{lw||qzH{wn%vi{|5{mo}lz}v5muqt{lw||qzH{wn%vi{|5{muiqt|wBuizqi5pi{{qvoH{wn%vi{|5{muizqi5pi{{qvoH{wn%vi{|5{muiqt|wBqvomti5{|zqlpH{wn%vi{|5{mqvomti5{|zqlpH{wn%vi{|5{muiqt|wBqvomti5{|zqlpH{wn%vi{|5{mqvomti5{|zqlpH{wn%vi{|5{muiqt|wBwti5ivlmz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{mwti5ivlmz{{wvH%vi{|zipq{qvomv5ow|mjwzo5{muiqt|wBuitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muitqv5ms}vomzH{r}{iu5{muiqt|wBvqvi5q{wipwH|zwttpi||iv5{mvqvi5q{wipwH|zwttpi||iv5{m