FREDA - standardiserad metod vid frågor om våld i nära relationer

FREDA-bedömningsmetoder är tänkta att användas i socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer. FREDA består av en manual och tre instrument.

Använd gärna materialet som ett stöd när du arbetar med området Våld i Genuskompassen, för att systematisera arbetet med frågor kring våld i nära relation.

Läs mer om FREDA här


Senast uppdaterad: 2018-10-10 15:31